Alira.ro | Datini de vin Borsec-Romaqua Group Borsec VinVest

Corteva Agriscience, Dadelos Agrosolutions, Comercializarea Globala, Biostimulatorilor
Într-un an dificil, cu secetă pedologică severă, producțiile de floarea-soarelui la nivel național nu au fost cele scontate de fermieri la începutul campaniei de semănat. Cu toate acestea, compania Corteva Agriscience, prin hibrizii Pioneer®, a contribuit la ridicarea productivității pe hectar și a lansat campania Fermieri campioni la floarea-soarelui. Acest ...
Citește mai mult
Noutati-CARTI Festivalul Vin La Munte din Brasov - Cele mai bune vinuri din Romania.
Admitere 2021 - 2022 la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti Admitere 2021 - 2022 la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti
FGCR
Invitatie Media Club - TalentA 2021
Mormintul Lui Ovidiu / Mihail Galatanu Havana Club Romania
agricultura, cura de detoxifiere, reteaua slow food, slow food
*Rețeaua Slow Food se mobilizează în lupta împotriva pesticidelor, în toată Europa Date fiind tentativele mai multor state membre și grupuri europene de a împiedica sau de a amâna propunerea Comisiei Europene pentru un regulament privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor (SUR), este esențial ca factorii de ...
Read More
Invitatie-TalentA corteva
Berea este consumata in toate lumea, atat de barbati, cat si de femei, iar studiile realizate in ultima perioada, atat de centre internationale/natioanle, cat si de Centrul (nostru) de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție, au aratat ca un consum moderat de bere, de maximum 2 pahare pe zi pentru ...
Read More
MALTA TRAVEL
la sud de europa, malta, insula de miere
Malta: INSULA DE MIERE Malta. O INSULĂ DE MIERE. Ia, hai, faceți un efort și imaginați-vă: CUM ar arăta o INSULĂ DE MIERE? Nu. Nu (ca) un BORCAN. Nu o chesea. Ci un ARHIPELAG. Malta. Cinci insule. Sau, măcar, o insulă. Meliferăm Că de aia se și cheamă MELITHA. O ...
Read More

Scurt istoric al Facultății de Biotehnologii de la înființare până în prezent

Dacă ți-a plăcut, dă-ne un like sau share!

Născute din interferența științelor biologice și a chimiei cu tehnologia, biotehnologiile au caracter interdisciplinar, sistemic, bazându-se pe aplicarea integrată a cunoștințelor de genetică, microbiologie, chimie, biochimie, enzimologie, imunologie, fiziologie, inginerie industrială sau chimică, inginerie genetică, matematică, informatică etc în vederea transformării și utilizării biosistemelor pentru realizarea de biosinteze și bioconversii menite să revoluționeze agricultura, să simplifice combaterea poluării, să conducă la vindecarea unor maladii umane sau animale grave, să ofere noi căi de exploatare a resurselor energetice și de conservare a resurselor genetice sau să asigure o creștere a producției vegetale prin utilizarea de plante cu proprietăți noi. Prin prisma aplicațiilor extrem de variate și de promițătoare, biotehnologiile sunt importante pentru dezvoltarea societății în secolul XXI. De aceea, în concordanță cu noile cerințe ale dezvoltării economice și științifice pe plan mondial a devenit clară necesitatea dezvoltării și în România a unui învățământ biotehnologic menit să pregătească specialiști, ingineri biotehnologi, care să asigure dezvoltarea unor sectoare economice sau de cercetare științifică variate.

facultatea-de-biotehnologii-usamv-bucuresti

In acest context general, în cadrul USAMV din București au fost inițiate în anul 1994 două programe de studii de licență, Biotehnologii Agricole și Biotehnologii Industriale care au funcționat ca specializări distincte în Facultatea de Horticultură. Ulterior, în anul 1995 a fost înființată o a treia specializare, Biotehnologii medical veterinare. După aceasta, în mod logic, cele trei noi specializări din universitate au devenit parte componentă a unei noi facultăți – Facultatea de Biotehnologii, prima și singura facultate de profil din țară. Facultatea a fost înființată prin efortul mai multor cadre didactice inimoase și cu viziune din USAMV din București, coordonate la momentul respectiv de prof.univ.dr. Nicolai Pomohaci, Rectorul universității și de prof.univ.dr. Gheorghe Câmpeanu care a devenit apoi decanul noii facultăți, precum și de cercetători din mai multe institute de cercetări cum ar fi ICCF, ICA, Institutul Pasteur din București, Staţiunea de Cercetări Viniviticole de la Ştefăneşti-Argeş. La cele trei specializări menționate s-a adăugat în anul universitar 1998-1999 o a patra specializare – Biotehnologii în zootehnie, care însă a funcționat doar pentru trei promoții.

Inițial, toate cele patru specializări ale Facultății de Biotehnologii au pregătit specialiști pe durata a 5 ani de studiu, titlul obținut fiind inginer diplomat. Din anul 2004 odată cu adoptarea sistemului Bologna, cursurile de licență s-au redus la 4 ani, titlul obținut de absolvenți fiind cel de Inginer.

Acreditarea specializărilor și deci a facultății s-a realizat în anul 2001, pentru specializările Biotehnologii agricole și Biotehnologii Industriale, iar în anul următor și pentru Biotehnologii medical veterinare.

Reorganizarea din anul 2000 a condus la renunțarea la specializarea Biotehnologii în zootehnie, ultima promoție absolvind în anul 2005.

În anul aniversar 2016, în cadrul Facultății de Biotehnologii (singura de profil la nivel național) se desfășoară programe de studii de licență, masterat și doctorat în domeniul BIOTEHNOLOGII astfel:

Ciclul I – studii de licență: cuprinde în prezent trei specializări, cursuri de zi, cu durata de 4 ani și 240 credite (60 ECTS/an), în conformitate cu Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, modificată ulterior:

 • Biotehnologii agricole – înfiinţată în anul universitar 1994 -1995;

 • Biotehnologii industriale – înfiinţată în anul universitar 1994 -1995. Începând cu anul universitar 2013-2014 această specializare a fost redenumită, cu acordul ARACIS, devenind „Biotehnologii pentru industria alimentară”;

 • Biotehnologii medical-veterinare – înfiinţată în anul universitar 1995 -1996.

Cele trei specializări au fost supuse reacreditării în anul 2010 și în anul 2015, ele dobândind statutul de „ Menținerea acreditării”.

Ciclul II – studii de masterat, cursuri de zi, cu durata de 2 ani, 120 credite:

 • programul de master „Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor în agricultură” – înființat în anul 2003 (în prezent se află în reorganizare)

 • programul de master ”Biotehnologie și siguranță alimentară”–înființat în anul 2006

 • programul de master „Biotehnologii în protecția mediului”–înființat în anul 2008

 • programul de master „Biotehnologii în industria farmaceutică”–înființat în 2014.

Domeniul de master Biotehnologii precum și toate cele patru programe de master sunt acreditate ARACIS.

Ciclul III – Studii de doctorat în domeniul Biotehnologii, în cadrul școlii doctorale ”Ingineria și managementul resurselor vegetale și animale”. Programul de studii doctorale în domeniul Biotehnologii a fost acreditat ARACIS în anul 2010. In anul 2016, în cadrul domeniului există 11 conducători de doctorat și peste 50 de doctoranzi. Primele teze de doctorat au fost finalizate în 2015, 19 absolvenți primind titlul de „Doctor în domeniul Biotehnologii” cu calificativul Foarte bine sau Excelent.

Conducerea Facultății de Biotehnologii de-a lungul timpului
In privința organizării, Facultatea de Biotehnologii a cunoscut o continuă evoluție. Inițial, în cadrul facultății a funcționat o singură catedră – Biotehnologie, după care, treptat, prin creșterea numărului de cadre didactice, numărul de catedre a crescut la patru, acestea funcționând până în anul 2011:

 • Biotehnologie – sef de catedră prof.dr. Lica Dionis, urmat apoi de prof.dr.Stefana Jurcoane;

 • Chimie – sef de catedră prof.dr. Maria Pele;

 • Biotehnologie industrială – sef de catedră prof dr. Petru Niculiță, urmat apoi de prof.dr.Adrian Vamanu;

 • Stiințe biologice – sef de catedră prof.dr.Ion Vătafu, urmat de prof.dr.Narcisa Băbeanu.

Ca urmare a reorganizării din anul 2011, în facultate au fost înființate două departamente: Departamentul Biotehnologii și Departamentul Biotehnologii industriale. Conducerea departamentelor, ca părţi componente de bază ale structurii organizatorice a facultăţii este asigurată de către consiliile departamentelor și directorii de departament care sunt cadre didactice titularizate, cu norma de bază în cadrul Facultăţii de Biotehnologii, aleși în urma unei proceduri specifice.

Conducerea departamentelor a fost asigurată în perioada 2010-2016 asftel:

 • Departamentul Biotehnologii Industriale:

  • prof.dr.Adrian Vamanu (2011-2015)

  • prof.dr. Ovidiu Popa (2015-prezent)

 • Departamentul Biotehnologii:

  • Prof.dr.Calina Petruța Cornea (2011-2012)

  • Prof.dr.Florentina Israel Roming (2012-prezent).

In cei 20 de ani de la înființare, conducerea executivă a facultății a fost asigurată de patru decani susținuți de prodecani/secretar științific:

 • 1996

  • Decan: prof.dr.Nicolae Manolescu

  • Sef de catedră: prof.dr.Gheorghe Câmpeanu

 • 1996-2004

  • Decan: prof.dr.Gheorghe Câmpeanu

  • Secretar științific: conf.dr.Ana Roșu (1996-1998)

  • Secretar științific: conf.dr.Călina Petruța Cornea (1998-2004)

 • 2004-2012

  • Decan: prof.dr.Petru Niculiță

  • Prodecan: prof.dr. Călina Petruța Cornea (2004-2008)

  • Prodecan: prof.dr. Ovidiu Popa (2008-2012)

  • Secretar științific. Prof.dr. Mona Popa (2004-2012)

 • 2012-prezent

  • Decan: prof.dr. Călina Petruța Cornea

  • Prodecan: prof.dr.Narcisa Băbeanu (2012-prezent)

  • Prodecan: prof.dr.Stefana Jurcoane (2012-prezent)

  • Prodecan: conf.dr.Florentina Matei (2016-prezent)

Studenții biotehnologi
Numărul de studenți a crescut constant de-a lungul timpului astfel că în anul universitar 2016-2017 numărul de studenți la programele de licență și master 640. La aceștia se adaugă cei peste 50 de doctoranzi în stagiu în domeniul Biotehnologii.

In privința inserției lor profesionale se poate aprecia că peste 50% dintre absolvenți sunt sau au fost angajați în domeniu, la nivelul pregătirii lor profesionale.

Prin implicarea în proiecte de cercetare științifică, studenții care au urmat studiile facultății noastre au dobândit competențe specifice de cercetare în domenii specifice. Rezultatele obținute în cadrul stagiilor de practică sau a participării la realizarea unor aspecte de cercetare din cadrul proiectelor din facultate au constituit baza pentru realizarea lucrărilor de diplomă sau pentru lucrări prezentate la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate în facultate sau universitate. Astfel, începând cu anul 2014, în cadrul facultății se desfășoară anual o sesiune de comunicări dedicată studenților denumită „Biotehnologiile – prezent și viitor”, numărul de comunicări prezentate fiind, în medie, de 20 (foto Ediția 2016).

Cercetarea științifică în Facultatea de Biotehnologii
Cercetarea științifică reprezintă o componentă de bază a misiunii universității și facultății, ea fiind realizată de către cadrele didactice din facultate cu implicarea studenților, atât a celor de la ciclul de licență cât mai ales a masteranzilor și doctoranzilor din domeniul Biotehnologii. Activitățile de cercetare se desfășoară în laboratoarele facultății, în cele două centre de cercetare acreditate (BIOTEHNOL și BIOTEHGEN) precum și, pe baza acordurilor de parteneriat, în laboratoarele unor instituții de cercetare sau producție din țară.

De-a lungul timpului, temele de cercetare au vizat domeniile: biologie moleculară aplicată, biotehnologii microbiene aplicate în agricultură, surse alternative de energie şi biomasă, epurare biologică, protecţia şi remedierea solurilor şi a apelor, controlul integrat al resurselor de apă şi sol, microbiologie, tehnologii de procesare agro-alimentară, ambalaje biodegradabile, ambalaje active și biodegradabile, conservare – ambalare produse agroalimentare, siguranța alimentului, produse ecologice, tehnologii neconvenționale utilizate în agricultură și industria alimentară, studii de ecotoxicitate a materialelor biodegradabile nou dezvoltate, obținerea de biopreparate de uz fitosanitar sau medical, analize biochimice avansate, identificarea și cuantificarea unor contaminanți biologici și chimici, inclusiv micotoxine, evaluarea la nivel celular și molecular a efectelor unor compuși biologic activi etc.

Interesul pentru cercetare s-a materializat prin participarea la competiții naționale și internaționale și prin câștigarea a numeroase proiecte de cercetare, atât în calitate de coordonatori cât și de parteneri. De la înființarea facultății și până în prezent s-au derulat peste 140 proiecte de cercetare naționale și peste 15 proiecte internaționale, valoarea acestora depășind 25 milioane lei și 900.000 euro.

Contractele de cercetare au stat la baza dezvoltării laboratoarelor facultății, permițând achiziționarea de echipamente performante și de reactivi ce au condus la realizarea unor cercetări de înaltă performanță. In acest fel, laboratoarele au fost dotate cu echipamente de specialitate care au servit nu numai la activitățile de cercetare contractuale ci și la inițierea și formarea studenților pentru cercetarea științifică, la realizarea lucrărilor de diplomă sau de disertație, iar în ultimii ani și a celor de doctorat.

În privința valorificării rezultatelor cercetării, cadrele didactice și cercetătorii care au susținut diverse discipline din planurile de învățământ ale facultății au publicat numeroase lucrări științifice atât în reviste cu impact internațional cât și în volumele unor manifestări științifice internaționale. Sunt de amintit cele 174 de lucrări publicate în perioada 1998-2001 și cele peste 80 de comunicări prezentate în aceeași perioada. In perioada 2001-2009 au fost publicate peste 200 de lucrări în reviste internaționale sau în volumele unor manifestări științifice și au fost făcute peste 205 comunicări la manifestări științifice din țară și străinătate.

In ultimii 6 ani (2010-2015) cadrele didactice ale facultății au publicat 207 articole în reviste cotate ISI, 194 articole în reviste indexate în baze de date internaționale (fără cotație) și au prezentat peste 225 de comunicări la manifestări științifice naționale și internaționale. De asemenea, în ultimii ani, performanța științifică a cadrelor didactice din facultate a fost remarcabilă, dovadă fiind lucrările științifice publicate în reviste internaționale cotate în primele 25%-50% din domeniu (zona roșie sau galbenă).

De asemenea, de la înființarea facultății și până în prezent au fost publicate peste 180 de cărți, capitole de cărți sau îndrumare realizate de către cadrele didactice titulare sau asociate, dintre acestea, în ultimii 6 ani fiind publicate 6 cărți sau capitole de cărți în edituri internaționale și 105 cărți în edituri din țară.

Dezvoltarea facultății a însemnat și realizarea unei reviste proprii, în care să poată fi publicate rezultatele activităților de cercetare desfășurate de cadrele didactice și studenții facultății. Astfel, în anul 1996, apare în limba română primul volum – Lucrări Științifice. Seria F.Biotehnologii iar în anul 2006 se editează primul volum în limba engleză – Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies. Un an mai târziu, revista începe să fie indexată într-o bază de date internațional – CABI. In prezent, revista Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies este indexată în mai multe baze de date internaționale cum ar fi Index Copernicus, CABI, Google Scholar, DOAJ, Scipio, OCLC, ULRICH, PBN.

In privința organizării de manifestări științifice de către facultatea noastră se poate spune că această activitate a început în anul 2002 când a fost organizată Sesiunea “Biotehnologii 2002” în cadrul Simpozionului Omagial USAMVB – 150 de ani de Invățământ agricol.

In anul 2006 a fost organizată prima ediție a Simpozionului cadrelor didactice si studenților din Facultatea de Biotehnologii: “Noutăți în cercetarea biotehnologică din Romania”, iar în anul 2008 aceasta s-a transformat în Simpozionului Internațional de Biotehnologii.

In anul 2012 a debutat Conferința Internațională USAMV București ”Agriculture for Life – Life for Agriculture” în care este organizată secțiune specială dedicată Biotehnologiilor. An de an, participarea la această conferință, inclusiv la secțiunea Biotehnologii, a specialiștilor din țară și străinătate a crescut semnificativ.

Spațiile de învățămînt ale Facultății de Biotehnologii
Spațiile de învățământ ale Facultății de Biotehnologii, de la înființare și până în prezent, au fost reprezentate de săli de curs, laboratoare și birouri pentru cadrele didactice. In anul 1998, în urma relocării unor laboratoare ale Facultății de Medicină Veterinară în Splaiul Independenței, spațiile rămase, reunite sub denumirea de „Pavilionul Biotehnologii”, au fost atribuite Facultății de Biotehnologii. In această clădire, cu patru nivele (subsol, parter, etaj I și etaj II) se află secretariatul facultății precum și o serie de laboratoare didactice, spațiile respective fiind insuficiente pentru desfășurarea tuturor activităților didactice. Cursurile cu studenții se țin în amfiteatrul BII31 din clădirea Facultății de Horticultură, laboratorul de microbiologie este localizat în clădirea Viticultură, iar laboratoarele de genetică, inginerie genetică sau biotehnologii alimentare se găsesc în subsolul Corpului A al Universității.

Dezvoltarea continuă a domeniului Biotehnologii din USAMV București și a Facultății de Biotehnologii a determinat o adevărată „criză” a spațiilor care a fost parțial rezolvată prin implicarea partenerilor tradiționali ai facultății, institutele de cercetări precum ICCF, IBA, Institutul pentru Protecția Plantelor, Institutul Pasteur din București, care au asigurat o serie de laboratoare în sediile lor.

Necesitatea unei clădiri proprii a facultății era clară încă de la înființare dar condițiile obiective de atunci nu au permis demararea construcției acestei clădiri. In anul 2008, în urma eforturilor conducerii de atunci a facultății, s-a realizat și aprobat proiectul clădirii Facultății de Biotehnologii. Inceperea propriu-zisă a construcției s-a realizat în toamna anului 2011 când a fost săpată fundația. In ciuda problemelor care au apărut pe parcursul construirii, sprijinul pe care facultatea l-a primit de la conducerea universității, în principal de la Rectorul universității prof.dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, a permis ca după 5 ani această clădire să fie finalizată.

Astăzi ne aflăm într-un moment cu semnificație deosebită pentru facultatea noastră: aniversarea a 20 de ani de la înființare și inaugurarea clădirii facultății. Fie ca acest moment de referință să reprezinte un nou start pentru dezvoltarea domeniului Biotehnologii în USAMV din București, iar Facultatea de Biotehnologii să reprezinte un reper major pentru acest domeniu atât la nivel național cât și internațional.

Vivat, Crescat, Floreat !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation