Alira.ro | Datini de vin Borsec-Romaqua Group Borsec

rezerva de insule, ammouliani, grecia
Ammouliani, urma pe Pământ a PARADISULUI PIERDUT GRECIA te așteaptă cu tot cu bagajul de fericire promis Ammouliani, cunoscută și sub numele de Amoliani,  nu este altceva decât o insulă. Una dintre cele 1.000 de insule, salba proverbială a grecilor. Rezerva de insule. Ea se află situată în unitatea regională ...
Citește mai mult
Noutati-CARTI Festivalul Vin La Munte din Brasov - Cele mai bune vinuri din Romania.
Admitere 2021 - 2022 la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti Admitere 2021 - 2022 la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti
FGCR
Invitatie Media Club - TalentA 2021
Mormintul Lui Ovidiu / Mihail Galatanu Havana Club Romania
agricultura, cura de detoxifiere, reteaua slow food, slow food
*Rețeaua Slow Food se mobilizează în lupta împotriva pesticidelor, în toată Europa Date fiind tentativele mai multor state membre și grupuri europene de a împiedica sau de a amâna propunerea Comisiei Europene pentru un regulament privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor (SUR), este esențial ca factorii de ...
Read More
Invitatie-TalentA corteva
Berea este consumata in toate lumea, atat de barbati, cat si de femei, iar studiile realizate in ultima perioada, atat de centre internationale/natioanle, cat si de Centrul (nostru) de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție, au aratat ca un consum moderat de bere, de maximum 2 pahare pe zi pentru ...
Read More
EUROPA TRAVEL
rezerva de insule, ammouliani, grecia
Ammouliani, urma pe Pământ a PARADISULUI PIERDUT GRECIA te așteaptă cu tot cu bagajul de fericire promis Ammouliani, cunoscută și sub numele de Amoliani,  nu este altceva decât o insulă. Una dintre cele 1.000 de insule, salba proverbială a grecilor. Rezerva de insule. Ea se află situată în unitatea regională ...
Read More

VÂRF DE LANCE ÎN CERCETARE

Dacă ți-a plăcut, dă-ne un like sau share!

INVEST ÎN HORTINVEST

Centrul de cercetare pentru studiul calităţii produselor agroalimentare – HORTINVEST

Este rezultatul implementării proiectului cu finanţare europeană POSCCE cod SMIS 14051 “Dezvoltarea infrastructurii Centrului de cercetare pentru studiul calităţii produselor agroalimentare”, acronim HORTINVEST. Din valoarea totală a proiectului de 51.580.432 lei, asistenţa financiară nerambursabilă este de 42.000.000 lei, din care 4.859.400 lei de la bugetul de stat şi 37.140.600 lei din Fondul European de Dezvoltare Regio­nală (fonduri europene), prin Programul Operaţional POSCCE, Axa prioritară 2: Competitivitate prin cerce­tare-dezvoltare şi inovare, Operaţiunea 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare).

INVEST-HORTINVEST

Acest centru de cercetare cuprinde o clădire nouă, modernă, cu două corpuri de 3 si respectiv 4 etaje, având suprafaţa construită de 1.197 mp şi suprafaţa desfăşurată construită de 4.323,27 mp, ce adăposteşte cele 13 laboratoare de cercetare, o bibliotecă electronică, două săli multifucnţionale şi spaţii administrative destinate în exclusivitate acestei activităţi. Şi o sera-bloc de cercetare cu suprafaţa construită de 2970 mp şi suprafaţa desfăşurată construită de 3314 mp, care cuprinde 19 unitati de cercetare (denumite dupa tipul culturii prevazute a se realiza in fiecare), utilate cu diverse sisteme care sa poata asigura variatia parametrilor de cultura, astfel: încălzire, ecranare, instalatie electrica, irigare prin picurare, jgheaburi suspendate sau mese de cultura fixe si mobile, microaspersie/ceata, instalatie CO2, lămpi de asimilaţie, etc.

STRUCTURA CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU STUDIUL CALITATII PRODUSELOR AGROALIMENTARE:

 • Laborator de pomicultura integrată
 • Laborator de virologie moleculară
 • Laborator de microînmulţirea plantelor
 • Laborator de diagnoza pentru protecţia plantelor
 • Laborator de tehnologii post-recoltă la produsele horticole
 • Laborator de agrochimie
 • Laborator de informatică
 • Laborator de analiză senzorială
 • Laborator de morfologie vegetală şi microscopie
 • Laborator de analize fizico-chimice
 • Laborator de fiziologia plantelor
 • Laborator de biologie moleculară vegetală
 • Laborator de fiziologie vegetală moleculară
 • Seră-bloc pentru cercetare, unitate automatizată şi cu funcţii de autocontrol

Deşi proiectul de finanţare este încă în derulare, estimându-se finalizarea sa la finele acestui an 2015, infrastructura nou creată este deja utilizată sau propusă a fi utilizată în proiecte de cercetare cu finanţare de la bugetul de stat sau cu finanţare europeană, precum şi în cadrul cercetărilor proprii ale cadrelor didactice, doctoranzilor şi postdoctoranzilor din USAMV Bucureşti.

Câteva exemple în acest sens:

Proiecte de cercetare în derulare:
PNCDI II PARTENERIATE Proiect 68/2012
Elaborarea unor metode şi tehnici noi pt culturile horticole mediului integrate şi ecologice prin folosirea unor produse şi materiale biodegradabile prietenoase mediului. Director de proiect conf. dr. Elena DRĂGHICI.

Tema de cercetare post-doctorală în derulare:
Introducerea în sistemele de producţie a unor specii pomicole noi cu valenţe nutraceutice şi alimentare superioare – dr. ing. Ramona Cotruţ, coodonator prof.univ.dr. Sorin Mihai Cîmpeanu

Teze de doctorat în derulare:

 1. Cercetari privind eficacitatea si eficienta unor sisteme de irigatii clasice si moderne utilizate la cultura de tomate, in conditii de sera. – drd. ing Ovidiu Jerca, coordonator prof.univ.dr. Sorin Mihai Cîmpeanu
 2. Cercetari privind influenta substratului de cultura asupra calitatii biochimice a fructelor de castraveti. – drd. ing. Sorin Petre, coordonator prof.dr. Maria Pele
 3. Cercetari privind efectele radiatiilor electromagnetice asupra metabolismului celular al unor specii de plante legumicole. – drd. fiz. Elena Panţer, coordonator prof.dr.Maria Pele

Precum şi un Proiect de cercetare câştigat, în cadrul competiţiei europene CORE ORGANIC PLUS 2014, „Development of quality standards and optimised processing methods for organic produce” ID_603, ce se realizează în parteneriat cu Universitatea Kassel, Germania – coordonatoarea proiectului, Centrul de cercetare SINTEF Energy Research Norvegia, Universitatea de Ştiinţe Agricole Uppsala Suedia, Universitatea din Teramo Italia, Universitatea din Tuscia, Viterbo-Italia şi Meridian Fruchthandelsgesellschaft GmbH Germania, pe o durată de 24 luni. Responsabil partener USAMV Bucureşti conf. univ. dr. Liliana Bădulescu.

Liliana-Badulescu

Astfel putem afirma că încă din perioada de implementare a proiectului lucrăm la îndeplinirea celor 3 OBIECTIVE specifice propuse, respectiv:

 • Crearea unei infrastructuri de cercetare la standarde europene: construcţia şi dotarea la standarde europene a clădirii Centrului de cercetare pentru studiul calităţii produselor agroalimentare şi a unei sere de cercetare ultramoderne.
 • Dezvoltarea resurselor umane angrenate în activităţile de C/D din acest domeniu în scopul îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei acestei activităţi
 • Abordarea de noi tematici în domeniul agriculturii şi industriei agroalimentare, care să stimuleze dezvoltarea ofertei de servicii de cercetare rapide, performante şi de calitate către unităţile economice interesate, sporind astfel atractivitatea instituţiei pentru realizarea de parteneriate strategice.

Activitatea de cercetare din cea mai nouă infrastructură de cercetare a USAMV Bucureşti se desfăşoară în cadrul celor 4 direcţii de cercetare propuse, respectiv:

 1. Corelaţii între efectele stresului biotic si abiotic la specii horticole şi productivitatea tehnologiilor de cultură, cu implicaţii asupra calităţii produselor vegetale
 2. Studierea pomului ca sistem productiv complex si a plantatiei pomicole integrate ca ecosistem durabil
 3. Studiul calităţii produselor vegetale pe baza relaţiei structură-funcţii la nivel de gene-proteine-metaboliţi în vederea selecţiei variantelor cu valoare economică deosebită.
 4. Biodiversitatea – valorificare sustenabilă şi conservare.

Aceasta activitate are drept scop final realizarea unuia dintre obiectivele strategice ale instituţiei noastre – acela de a deveni un centru de referinţă în studiul calităţii produselor agroalimentare, cu abordare multidisciplinară, utilizând tehnici şi tehnologii de ultimă generaţie.

Aşa cum am afirmat anterior, proiectul de finanţare pentru realizarea acestui centru de cercetare nu este încheiat. Insă putem afirma că dintre indicatorii de realizare propuşi am îndeplinit cea mai mare parte: clădirea centrului de cercetare, sera-bloc de cercetare, achiziţionarea a 7 echipamente de cercetare extrem de valoroase şi utile cu valori mai mari de 100.000 euro şi dotarea completă a Laboratorului de morfologie vegetală şi microscopie.

Dintre cele mai valoroase dotări existente la acest moment în centru amintim:

 • microscopul electronic de scanat SEM, destinat studiului probelor solide conductoare şi neconductoare: minerale, filtre, ţesuturi, plante, fibre, etc.
 • GC-MS cu funcţie de comparaţie gen “nas-electronic” şi softuri dedicate pentru analiza senzorială,
 • spectrometrul ICP-MS util atât pentru analiza conţinutului de elemente minerale utile prezente în probele de analizat, cât şi detectarea contaminaţilor de tipul metalolor grele,
 • sistemul de analiză funcţională proteomică-metabolomică LCMS-QTOF pentru analiza calitativă si cantitativă a proteinelor, moleculelor mici, N-glicanilor, etc., precum şi softurile dedicate pentru identificarea proteinelor, verificarea proteinelor recombinante sau peptidelor sintetice, softul de profilare moleculara, precum și baze de date pentru analiza reziduurilor de pesticide si de metaboliti interni, etc.,
 • sistem de analiza a interactiilor proteinelor pentru studiul interactiilor dintre proteine bazat pe tehnologia SPR de detectie label-free, in timp real a interactiilor dintre biomolecule
 • ion cromatograf capabil sa realizeze analiza prin cromatografie de lichide a ionilor (anioni si cationi) din apa, plantă si sol, care asigură identificarea si dozarea pentru minim urmatorii ioni: cationi: NH4+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+ și anioni: NO2-, NO3-, PO43-, SO42-, Cl-, F-, Br-.
 • sistem UPLC – un sistem de cromatografie ultraperformantă si rapidă, de înaltă presiune, cu detectori cu sir de diode și de fluorescență, ce urmează a fi folosit în principal pentru analiza rapidă a substanțelor polare, în special vitamine și aminoacizi, dar nu numai;
 • sistemul de analiză solid lichid, sistem complet automat care asigură analiza calitativă și cantitativă a probelor solide și a probelor lichide prin tehnica spectrofotometriei FT-NIR, precum şi softul dedicat de analiză solid/lichid;
 • un sistem format din 12 camere cu atmosferă controlată, de aprox 1 mc., destinate cercetărilor privind păstrarea în atmosferă modificată a fructelor şi legumelor pe termen lung.
 • şi multe, multe altele, în final, peste 190 de echipamente de cercetare vor intra în dotarea Centrului de cercetare pentru studiul calitatii produselor agroalimentare HORTINVEST, la finalizarea proiectului de finanţare.

 

Liliana Bădulescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation