Alira.ro | Datini de vin Borsec-Romaqua Group Borsec

rezerva de insule, ammouliani, grecia
Ammouliani, urma pe Pământ a PARADISULUI PIERDUT GRECIA te așteaptă cu tot cu bagajul de fericire promis Ammouliani, cunoscută și sub numele de Amoliani,  nu este altceva decât o insulă. Una dintre cele 1.000 de insule, salba proverbială a grecilor. Rezerva de insule. Ea se află situată în unitatea regională ...
Citește mai mult
Noutati-CARTI Festivalul Vin La Munte din Brasov - Cele mai bune vinuri din Romania.
Admitere 2021 - 2022 la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti Admitere 2021 - 2022 la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti
FGCR
Invitatie Media Club - TalentA 2021
Mormintul Lui Ovidiu / Mihail Galatanu Havana Club Romania
agricultura, cura de detoxifiere, reteaua slow food, slow food
*Rețeaua Slow Food se mobilizează în lupta împotriva pesticidelor, în toată Europa Date fiind tentativele mai multor state membre și grupuri europene de a împiedica sau de a amâna propunerea Comisiei Europene pentru un regulament privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor (SUR), este esențial ca factorii de ...
Read More
Invitatie-TalentA corteva
Berea este consumata in toate lumea, atat de barbati, cat si de femei, iar studiile realizate in ultima perioada, atat de centre internationale/natioanle, cat si de Centrul (nostru) de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție, au aratat ca un consum moderat de bere, de maximum 2 pahare pe zi pentru ...
Read More
EUROPA TRAVEL
rezerva de insule, ammouliani, grecia
Ammouliani, urma pe Pământ a PARADISULUI PIERDUT GRECIA te așteaptă cu tot cu bagajul de fericire promis Ammouliani, cunoscută și sub numele de Amoliani,  nu este altceva decât o insulă. Una dintre cele 1.000 de insule, salba proverbială a grecilor. Rezerva de insule. Ea se află situată în unitatea regională ...
Read More

Subvenții de peste 50 mii de euro pentru IMM-uri și nu numai

Dacă ți-a plăcut, dă-ne un like sau share!

Companiile private romanesti, respectiv microîntreprnderi și IMM-urile, vor avea sansa de a obtine, daca se incadreaza in criteriile impuse, subventii de la guvern de cel mult 250 mii de lei (aprx 54 mii de euro) prin programul Comerţ. Mai jos am mentionat conditiile si cum puteti obtine sumele.

Bugetul total stabilit pschemei de minimis pentru anul bugetar 2018 este de 49.949.000  lei.

Solicitantii vor primi cel mult 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără TVA). Valoarea maximă a AFN nu poate trece de 250.000 lei / beneficiar.

Prin urmare, o firma va trebui sa asigure cel putin 10% din investiția totală plus TVA de 19%, taxă care este deductibilă dacă firma este plătitoare de TVA.

Sesiunea din 2018 va putea finanta numai (aproximativ) 200 de proiecte.

Înscrierile se fac online pe site-ul aippimm.ro.

Beneficiari eligibili:

– microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv societăţi si societăţi cooperative, care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005
 • sunt persoane juridice (societăţi/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură ;
 • sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice (grup de întreprinderi  legate ce se comportă ca o întreprindere unică);
 • au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii;
 • au capital social integral privat;
 • societatea nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot beneficia de AFN în cadrul prezentului program decât cu o singură societate, pentru care se verifică statutul de întreprindere unică.
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 • au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior ;
 • au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior;
 • au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică

Cheltuieli eligibile:

Fondurile  se vor acorda pentru pentru următoarele categorii de activităţi/cheltuieli eligibile:

 • a) achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii)
 • b) achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare, cântare electronice, aparate de marcat electronice fiscale, echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare,cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard şi automatelor muzicale;
 • c) achiziţionarea de electro şi motostivuitoare ;
 • d) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • e) achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă);
 • f) achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu excepţia  vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
 • g) certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de  mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaționale), simplu sau integrat;
 • h) realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN si pe toata perioada de monitorizare;
 • i) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • j) achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;
 • k) participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • l) comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiţii acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
 • m) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA).
 • n) achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă;

Cum realizam proiectul:

Depunerea proiectului este condiționată de pregătirea a trei seturi de documente:

 • planul de afaceri;
 • cererea de finanțare;
 • documente suport, conform detalierii făcute la punctul anterior.

Planul de afaceri este cel mai complex și cel mai important document pe care beneficiarul va trebui să îl pregătească alături de consultantul său. Structura cadru a planului de afaceri este stabilită prin procedura de implementare a programului și include referiri la următoarele aspecte:

 • justificarea necesității investiției;
 • detalierea activității pentru care se solicită finanțare;
 • resursele umane implicate în proiect;
 • bugetul investiției;
 • prezentarea produselor ce vor fi comercializate, a pieței de desfacere și a concurenței.

Mai multe sanse:

Toate conditiile trebuie indeplinite! Respectiv:

 • firma are minim 3 angajați la data ultimului bilanț încheiat;
 • firma a raportat profit, chiar si daca e profit din exploatare, la finalul anului 2017;
 • vechimea activității pentru care se solicită finanțare este mai mare de 12 luni.

Planul de investitii trebuie sa ia un punctaj maxim și în cadrul conditiilor referitoare la obligațiile viitoare pe care societatea promite sa le indeplineasca:

 • Noi oportunitati pentru populatie

Numai companiile care promit ca, in urma aplicarii proiectului lor, se vor crea cel puțin 2 noi locuri de muncă vor putea lua punctajul maxim in acesta grila, adica 25 de puncte.

Mai mult, daca se creeaza egalitate de punctaj, primul criteriu care va face diferenta dintre castigatori si pierzator este acest criteriu mentionat. Deci, daca tu ai creat numai 2, dar celalalt 3, castiga finantarea cel din urma.

Cu toate acestea, daca creezi locuri de munca pentru anumite categorii sociale vei primi punctja in plus, respectiv:

 • șomerii;
 • absolvenții după data de 1 ianuarie 2013;
 • persoanele din categorii defavorizate.

De asemenea, planurile de finantare care isi asuma propriu cel puțin 60% din bugetul proiectului pentru anumite achiziții vor primi mai multe puncte, mai ales urmatoarele:

 • utilaje și mijloace fixe, dar și obiectele de inventar;
 • echipamente IT și tehnică de calcul;
 • software-uri necesare desfăşurării activităţii.

Pentru programul Comerț și Servicii 2018, viitorii beneficari trebuie sa se angajeze in realizarea unui procent de 10% pentru finanțarea investiției, completand astfel cu subventiile primite de la stat. Desi, daca urmariti obtinerea maximului de punctaj, atunci va trebui sa va asumati un procent mai mare de 25% din bugetul investiției.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation