Alira.ro | Datini de vin Borsec-Romaqua Group Borsec

parfum de lillet, lillet, Lillet Blanc
Lillet Blanc este un aperitiv pe bază de vin ce a luat naștere în Podensac, un orășel la sud de Bordeaux, din centrul regiunii Grave. Armonios, elegant și versatil. Luminos – și capabil să te satisfacă de la prima întâlnire: iată care sunt atributele cheie ale acestui aperitiv fin. Lillet Blanc este fabricat ...
Citește mai mult
Noutati-CARTI Festivalul Vin La Munte din Brasov - Cele mai bune vinuri din Romania.
Admitere 2021 - 2022 la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti Admitere 2021 - 2022 la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti
FGCR
Invitatie Media Club - TalentA 2021
Mormintul Lui Ovidiu / Mihail Galatanu Havana Club Romania
agricultura, cura de detoxifiere, reteaua slow food, slow food
*Rețeaua Slow Food se mobilizează în lupta împotriva pesticidelor, în toată Europa Date fiind tentativele mai multor state membre și grupuri europene de a împiedica sau de a amâna propunerea Comisiei Europene pentru un regulament privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor (SUR), este esențial ca factorii de ...
Read More
Invitatie-TalentA corteva
Berea este consumata in toate lumea, atat de barbati, cat si de femei, iar studiile realizate in ultima perioada, atat de centre internationale/natioanle, cat si de Centrul (nostru) de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție, au aratat ca un consum moderat de bere, de maximum 2 pahare pe zi pentru ...
Read More
MALTA TRAVEL
vacanțe, ammouliani, insula măgarilor
AMMOULIANI, DOI-ZERO. INSULA MĂGARILOR INSULA MĂGARILOR Când am ajuns acolo, ne-am relaxat. Trai, neneacă... Pe vătrai. Am poposit pe o insuliță mică, pustie. Unde poți să uiți totul. Uiți și de ce te-ai născut... Dar, oare, ne-am născut? Sunt în dubii... Mai întâi, însă, de a ajunge în Drenia, a ...
Read More

Sectorul zootehnic, aprobarea ajutoarelor naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat

Dacă ți-a plăcut, dă-ne un like sau share!

Sectorul zootehnic – aprobarea schemelor de plati din agricultura

 

pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul 2015

În temeiul art. 108 din  Constituţia României, republicat, al art. 13 și art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.  36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului (UE) nr.

 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.  637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.  73/2009 al Consiliului, precum și al Regulamentului de punere în aplicare (UE)  2015/1.089 al Comisiei din 6 iulie 2015 de stabilire, pentru anul 2015, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr.  1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de stabilire a cotei privind rezerva specială pentru deminare pentru Croaţia, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.(1) Se aprobă plafonul pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile bovine și ovine/caprine, care se acordă pentru anul 2015, în limita sumei de 203.152.561 euro, respectiv 897.446,7 mii lei, care se asigură de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, şi se distribuie astfel:

 1. 785.785 euro, respectiv 122.746,5 mii lei pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte, specia bovine;
 2. 770.266 euro, respectiv 515.844,3 mii lei pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne, specia bovine;
 1. 596.510 euro, respectiv 258.855,9 mii lei pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine.dairycow-calf_000
 • Cuantumul ajutoarelor naționale tranzitorii prevăzute la alin. (1) se calculează:
 1. prin raportarea sumei prevăzute la alin. (1) lit. a) la cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile;
 2. prin raportarea sumei prevăzute la alin. (1) lit. b) la efectivele de bovine eligibile;
 3. prin raportarea sumei prevăzute la alin.(1) lit.c) la efectivele de femele ovine/caprine eligibile.
 • Plățile pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic se acordă

potrivit prevederilor art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.  36/1991 privind soci etăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  104/2015, cu modificările şi completările

ulterioare, și în condițiile art.61 – 683 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.  36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2.(1) Se aprobă plafonul maxim de 113.356, 5 mii euro, care se acordă pentru anul

2015, pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, crescătorilor de animale din speciile prevăzute la art.2 din Hotărârea Guvernului nr.219/2015 privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020, repartizat astfel:

 1. 330 mii euro pentru specia bovine, categoria bivolițe de lapte;
 2. 500 mii euro pentru speciile ovine/caprine;
 3. 500 mii euro pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne și metișii acestora, în condițiile art.74 alin.(2) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.619/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 4. 999,5 mii euro pentru specia bovine, categoria vaci de lapte;
 5. 27 mii euro pentru specia viermi de mătase.

(2) Cuantumul pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la lit.a)-e) de la alin.(1) la efectivul de animale determinate/kg gogoși crude de mătase determinate solicitat/e de beneficiar.

(3) Plățile pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic se acordă potrivit prevederilor art.24 alin.(1) și (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  3/2015, aprobată cu modificări şi completări pr in Legea nr.  104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, și în condițiile art.69 – 782 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. Plățile schemelor de ajutoare naționale tranzitorii și sprijin cuplat în sectorul zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de către Banca

Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2015 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene, seria C, nr.323 din 1 octombrie 2015.

Art. 4. Beneficiarii plăților aferente ajutoarelor naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, prevăzute la art.1 și 2 , sunt cei prevăzuți la art.7 alin.(1) și art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  3/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarele naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul 2015

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

 1. Descrierea situaţiei actuale

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate schemele de plăți directe și ajutoarele naționale tranzitorii, ca mecanisme de susținere a producătorilor agricoli care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020.

Plafonul bugetar aplicabil schemelor de sprijin cuplat menționat la art. 1. alin. (2) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, este stabilit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1089 al Comisiei din 6 iulie 2015 de stabilire, pentru anul 2015, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în

Regulamentul    (UE)  nr. 1307/2013  al  Parlamentului

European și al Consiliului și de stabilire a cotei privind rezerva specială pentru deminare pentru Croația, la anexa nr. VIII. Astfel, pentru România, plafonul bugetar pentru schemele de sprijin cuplat este de 219.064 mii euro.

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  3/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, plafoanele

și cuantumul plăţilor pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.

Conform art. 12 și 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, ajutoarele naţionale tranzitorii, reprezintă plăţi care se acordă fermierilor din sectoarele care au beneficiat de plăţi naţionale directe complementare în anul 2013. Condiţiile specifice de acordare a ajutoarelor naţionale tranzitorii sunt identice cu cele pentru acordarea plăţilor naţionale directe complementare, aferente anului 2013.

Plafonul alocat ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic şi cuantumul acestor plăţi se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.

1

11 În cazul proiectelor de acte Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
normative care transpun  
legislaţie comunitară sau  
creează cadrul pentru aplicarea  
directă a acesteia  
2. Schimbări preconizate Prin  prezentul  proiect,  se aprobă plafonul  pentru
  ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru
  speciile bovine și ovine/caprine, pentru cererile depuse în
  anul 2015, în limita sumei de 203.152.561 euro, respectiv
  897.446,7 mii lei, și se distribuie astfel:
  a) 27.785.785 euro, respectiv 122.746,5 mii lei pentru
  schema decuplată de producție în sectorul lapte, specia
  bovine;
  b) 116.770.266 euro, respectiv 515.844,3 mii lei pentru
  schema decuplată de producție în sectorul carne, specia
  bovine;
  c) 58.596.510 euro, respectiv 258.855,9 mii lei pentru
  schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine.
  Potrivit prevederilor art. 37 alin. (4)  din Regulamentul
  (UE) nr.1307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile
  directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul
  politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului
  (CE) nr.  637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE)
  nr.  73/2009 al Consiliului, cuantumul total al ajutoarelor
  naționale tranzitorii care pot fi acordate de România în
  oricare dintre sectoarele care au beneficiat de plăţi naţionale
  directe complementare în anul 2013, este limitat la 75% în
  2015,  din  pachetele  financiare  sectoriale  specifice,
  autorizate de Comisia Europeană pentru anul 2013.
  De asemenea, se aprobă plafonul maxim de 113.356,5
  mii euro, care se acordă pentru anul 2015, pentru schemele
  de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, crescătorilor de
  animale  din  speciile prevăzute la art.2 din Hotărârea
  Guvernului  nr.219/2015  privind  stabilirea  sectoarelor,
  culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă
  sprijin cuplat în perioada 2015-2020, repartizat astfel:
  a) 1.330 mii euro pentru specia bovine, categoria bivolițe de
  lapte;
  b) 24.500 mii euro pentru speciile ovine/caprine;
  c) 10.500 mii euro pentru specia bovine, categoria taurine
  din rase de carne și metișii acestora;
  d) 76.999,5 mii euro pentru specia bovine, categoria vaci de
  lapte;
  e) 27 mii euro pentru specia viermi de mătase.
  Plățile pentru ajutoarele naționale tranzitorii și pentru
  schemele de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, se acordă
  în condițiile art.61 – 782 din Ordinul ministrului agriculturii
  și dezvoltării rurale nr.619/2015,  cu  modificările şi
  completările ulterioare.
  Cursul de schimb este de 4,4176 lei pentru un euro,
  stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30
  septembrie 2015 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
  Europene, seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2015.
  2
3. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic – Aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act normativ  
  va permite beneficiarilor plăţilor să-şi elaboreze propriul  
  plan de afaceri şi program de dezvoltare pe termen scurt, în  
  condiţiile cunoaşterii nivelului sumelor pe care urmează să  
  le primească.  
  – Dezvoltarea sectorului zootehnic, în vederea creşterii  
  cantitative şi calitative a producţiei de lapte şi carne, a  
  valorificării resurselor vegetale şi, implicit, a creşterii  
  numărului de exploataţii viabile şi eficiente.  
11. Impactul asupra mediului Beneficiarii plăţilor sunt cei prevăzuţi la art. 7. alin. (1) și la  
concurenţial şi domeniului art.12 din Ordonanța de urgență nr. 3/2015 pentru aprobarea  
ajutoarelor de stat schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada  
  2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.  
  36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere  
  în agricultură, cu modificările și completările ulterioare.  
2. Impactul asupra mediului de –  Crearea  de  oportunităţi de creştere atât a fluxului  
afaceri comercial al input-urilor necesare crescătorilor, cât şi a  
  fluxului de capital angajat pentru finanţarea activităţilor  
  agricole.  
  – Creșterea veniturilor crescătorilor de animale va contribui  
  la stabilizarea şi îmbunătăţirea situaţiei economice a  
  acestora  
  – Îmbunătățirea activității de marketing și diversificarea  
  gamei sortimentale a produselor  
2 1 Impactul asupra sarcinilor Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  
administrative    
2 2 Impactul asupra Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  
intreprinderilor mici si mijlocii    
3. Impactul social – Specializarea exploataţiilor pentru producţia de lapte sau  
  pentru producţia de carne pentru creşterea competitivităţii şi  
  asigurarea pieţii cu produse alimentare suficiente şi de bună  
  calitate.  
4. Impactul asupra mediului –  Dezvoltarea sectorului de creştere a animalelor  se  
   
  desfăşoară cu respectarea măsurilor de biosecuritate, cu  
  impact minor asupra condiţiilor de protecţie a mediului.  
  – Valorificarea integrală, eficientă şi raţională a condiţiilor  
  şi posibilităţilor naturale, precum şi a resurselor furajere de  
  către animale.  
5. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent cât și pe termen lung (pe 5 ani)

Sumele necesare aplicării prevederilor prezentului proiect de act normativ sunt cuprinse în bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2016, astfel:

-cap. 83.01 “Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Vânătoare”, titlul 40 “Subvenții”, art. 40.15 “Sprijinirea producătorilor agricoli” – ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic

-cap. 83.08 “Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Vânătoare” – sume alocate din fonduri externe nerambursabile, de la titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-20120”, art. 58.13 Fondul European de Garantare Agricolă

3

(FEGA)”, alin. 58.13.02 “Finanțare externă nerambursabilă” Scheme de plăți directe (scheme de
sprijin cuplat în sectorul zootehnic).    
   
Secţiunea a 5a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
pentru aplicarea prevederilor      
proiectului de act normativ:      
a) acte normative în vigoare ce      
vor fi modificate sau abrogate,      
ca urmare a intrării în vigoare      
a proiectului de act normativ;      
b) acte normative ce urmează a      
fi elaborate în vederea      
implementării noilor dispoziţii.      
11 Compatibilitatea proiectului   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
de act normativ cu legislaţia în      
domeniul achiziţiilor publice:      
a) impact legislativ – prevederi      
de modificare şi completare a      
cadrului normativ în domeniul      
achiziţiilor publice, prevederi      
derogatorii;      
b) norme cu impact la nivel      
operaţional/tehnic – sisteme      
electronice utilizate în      
desfăşurarea procedurilor de      
achiziţie publică, unităţi      
centralizate de achiziţii publice,      
structură organizatorică      
internă a autorităţilor      
contractante.      
2. Conformitatea proiectului de   Proiectul de act normativ este conform cu următoarele
act normativ cu legislaţia   regulamente și Decizii:  
comunitară în cazul proiectelor   -Regulamentul  (UE)  nr.  1307/2013  al  Parlamentului
ce transpun prevederi   European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de
comunitare   stabilire a unor norme privind plățile directe acordate
    fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole
    comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008
    al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al
    Consiliului cu modificările și completările ulterioare;
    -Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1089 al
    Comisiei din 6 iulie 2015 de stabilire, pentru anul 2015, a
    plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin
    direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al
    Parlamentului European și al Consiliului și de stabilire a
    cotei privind rezerva specială pentru deminare pentru
    Croația.  
    -Regulamentul  (UE)  nr.  1306/2013  al  Parlamentului
    European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind
    finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole
    comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78,
    (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE)
    nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu
      4

 

modificările și completările ulterioare;
  -Decizia de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a
  plăţilor naţionale directe complementare în România pentru
  anul 2013.
3.Măsuri normative necesare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
aplicării directe a actelor  
normative comunitare  
4. Hotărâri ale Curţii de Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Justiţie a Uniunii Europene  
5. Alte acte normative şi/sau Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României
documente internaţionale din la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.157/2005
care decurg angajamente  
6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu contravine dispoziţiilor
  Convenţiei europene a drepturilor omului şi ale
  protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de România,
  precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
  Omului.
   

Secţiunea a 6a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul S-au organizat dezbateri cu reprezentanţi ai crescătorilor de
de consultare cu organizaţii animale  şi specialişti din Ministerul Agriculturii şi
neguvernamentale, institute de Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
cercetare şi alte organisme Agricultură.
implicate Au avut loc discuţii şi în cadrul Comisiei pentru Dialog
  Social din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu
  participarea reprezentanţilor confederaţiilor sindicale şi ai
  patronatelor din domeniul creșterii animalelor.
2.Fundamentarea alegerii Având în vedere că obiectul actului normativ vizează plăți
organizaţiilor cu care a avut loc în cadrul ajutoarelor naţionale tranzitorii și schemelor de
consultarea, precum şi a sprijin cuplat, în sectorul zootehnic au fost consultate
modului în care asociațiile /federațiile reprezentative din acest sector.
activitatea acestor organizaţii  
este legată de obiectul  
proiectului de act normativ  
 1. Consultările organizate cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect autorităţile administraţiei

publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

 1. Consultările desfăşurate în Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect cadrul consiliilor

interministeriale, în conformitate cu prevederile

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind

5

constituirea consiliilor  
interministeriale  
permanente  
5. Informaţii privind avizarea Proiectul de act normativ va fi transmis spre avizare
de către: Consiliului Legislativ
a)Consiliul Legislativ  
b)Consiliul Suprem de Apărare a  
Ţării  
c)Consiliul Economic şi Social  
d)Consiliul Concurenţei  
e)Curtea de Conturi  
6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
   

Secţiunea a 7a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civile În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au
cu privire la necesitatea fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr.52/2003
elaborării proiectului de act privind transparenţa decizională.
normativ      
2.Informarea societăţii civile cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
privire la eventualul impact  
asupra mediului în urma  
implementării proiectului de  
act normativ, precum şi efectele  
asupra sănătăţii şi securităţii  
cetăţenilor sau diversităţii  
biologice      
3. Alte informaţii   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Secţiunea a 8a Măsuri de implementare
   
1. Măsurile de punere în Instituţia publică responsabilă cu implementarea măsurilor
aplicare a proiectului de act cuprinse  în  proiectul  de  act  normativ  este  Ministerul
normativ de către autorităţile Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Procedurile referitoare la
administraţiei publice centrale primirea cererilor unice de plată, verificarea administrativă
şi /sau locale înfiinţarea unor şi în teren, autorizarea şi efectuarea plăţilor, se realizează de
noi organisme sau extinderea către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
competenţelor instituţiilor  
existente      
     
2. Alte informaţii   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6

Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul 2015, pe care îl supunem spre adoptare.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation